Βιογραφικο Xrictoc Antzellotti

26 Φεβρ 1974. Γέννηση εις την γη των ακάνθων. Μετοίκιση εις την χώρα των λατίνων, στην κάτω Ιταλία στην πόλη του Ισπανικού μπαρόκ Lecce για την πενταετή φοίτηση στην Ακαδημία Καλών Τεχνών, στο τμήμα ζωγραφικής.
1996. Επάνοδο εις την ελλαδική χερσόνησο, και εγκατάσταση εις την αγιοτόκο Θεσσαλονίκη. Οργάνωση του εργαστηρίου ζωγραφικής για την μελέτη της τέχνης του φανταστικού, και την επιστήμη των απόκρυφων θεωριών, της φιλοσοφίας και

θεολογίας του κόσμου τούτου. Εργασία σε δημόσια σχολεία και ιδιωτικά φροντιστήρια εις την διδασκαλία του μαθήματος σχεδίου και ζωγραφικής. Απαύγασμα της προσωπικής αυτής μελέτης, και βιοθεωρίας ήταν η έκθεση ζωγραφικής στον χώρο του Ginger Oil, με τίτλο Arte Sacra.
2005. Νέα περίοδος μεταμορφώσεως μέσα σε ένα πνευματικό ταξίδι στα χριστιανικά προσκυνήματα της Ιερά γης και την μύηση εις την μυστικιστική ζωή του Χριστιανισμού.

2012. Επιστροφή εις την αγιοτόκο Θεσσαλονίκη. Οργάνωση του Αγιογραφίου στο Πνευματικό Κέντρο της Παναγίας Λαοδηγήτριας Ελ Γκρέκο. Μυσταγωγείται από τον κόσμο της ζωγραφικής εις τον κόσμο της αγιογραφίας από τον σέρβο Αγιογράφο Νεμπόϊσα Κόστιτς, ο οποίος και τον χρίζει εις την «κορωνίδα των πινέλων», ως αγιογράφο. Ετοιμάζεται μια σειρά έργων με θέμα Arte Sacra Icon. Απαύγασμα του πνεύματος της εμπειρικής θεολογίας που

περιγράφεται από μια εμπειρική Αγιογραφία της αποκάλυψης της «ουσίας» του χαρίσματος, εις τη «εικόνα» την χαρίτωση του έργου από την θεία ενέργεια. Παράλληλα κάνει μαθήματα ζωγραφικής αγιογραφίας, συγγράφει, ποίηση (αυτοβιογραφικό) Poesie di Antzellotti, μυστικούς προφητικούς λόγους και το Μυστικιστικό ευχολόγιο της Αγάπης, αναμένοντας και οδεύοντας την μεγάλη επιστροφή εις την άνωθεν Ιερουσαλήμ.

Ενδιαφερεσαι;
Δειξε το ενδιαφερον σου

Χριστιανικος Μυστικισμος

Το Μυστήριο ταξίδι της ζωής ξεδιπλώνεται μέσα σε μια υπερεικόνα, την εικόνα των εικόνων, που διαρκώς μεταμορφώνεται και προσπαθεί να ομοιάσει με τον Θεό, τον Θεό των εικόνων. Αυτός ο δημιουργός της ζωής των πολυποίκιλτων συμπάντων εκφράζει με την δημιουργία του, την ιδέα της εικόνας του με έναν τρόπο κτιστό, με έναν τρόπο υλικοπνευματικό.
Ο δημιουργημένος κόσμος μας, αποτελεί και αυτός μια εικόνα, μια μυσταγωγική εικόνα στην εικόνα του Θεού. Υλη που λαμβάνει μορφή από το πνεύμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Ύλη που μεταμορφώνετε και μετουσιώνεται σε πνεύμα. Πνεύμα με σχήμα, σχήμα με φόρμα, φόρμα με χρώμα, χρώμα με φως, φως του Φωτός Φωτός εκ του Πατρός.
Η εικόνα της Δημιουργίας του κόσμου, η πλάση του Θεού, η θέα της εικόνας των θείων του ενεργειών.
Ζούμε εντός της εξελικτικότητας της θείας δημιουργίας μέσα στην οποία περιστρέφονται σύμπαντα και σύμπαντα ορατά και αόρατα, προσιτά και απρόσιτα. Καλούμεθα να γίνουμε συνδημιουργοί της εξέλιξής μας, ή της καταστροφής μας.
Ζούμε και αναπτυσσόμαστε ως εικόνες του καλού και αγαθού, ή εικόνες του κακού και πονηρού. Στροβιλιζόμαστε μέσα σε μια πολυεπίπεδη υπερεικόνα, μυριάδες των μυριάδων πλάσματα αγγελικά, πλάσματα δαιμονικά, όντα του φωτός και όντα του σκότους. Προσπαθούμε από τη μια να ομοιάσουν με το ανώτερο Ων των όντων τον εντολοδότη των φυσικοπνευματικών νόμων, και από την άλλη αποσχιζόμαστε από την Θεία Πρόνοια και Αρμονία με αποτέλεσμα να χάνουμε τα θεια χαρίσματα, και να παραμορφώνουμε την εικόνα του κόσμου και την εικόνα του εαυτού μας.
Τότε τα πλάσματα παρανοούν, παραμορφώνονται, διαστρεβλώνονται και αργοπεθαίνουν αποκομμένα από την θεία ενέργεια που καθοδηγεί την εξέλιξη του αγαθού κόσμου.
Εκπίπτουμε από την απειρική εξέλιξη «εις τους αιώνες των αιώνων», μέσα στους οποίους αιώνες τα φωτεινά πλάσματα θα μεταμορφώνονται διαρκώς. Θα αποκτούν ολοένα και λαμπρότερη εικόνα, προσεγγίζοντας την θεϊκή ομοίωση ατελεύτητα, μεταπηδώντας, από διάσταση σε διάσταση.
Ο παράδεισος είναι πολυεπιπεδικός πολυδιάστατος και αυτός γεμάτο από θεία παραπετάσματα που κρύβουν τα αγνότερα τα θεϊκότερα διαστήματα.
Σε κάθε διάσταση τα αγαθά πλάσματα επιτελούν τον σκοπό τους και κατά το πέρας του σκοπού αυτού, γίνεται η αναβάθμιση της εικόνας των πλασμάτων έσωθεν και έξωθεν.
Εις την ανθρώπινη πραγματικότητα αυτό γίνεται κατά τα την διάρκεια της ζωής μας αλλά και μετά το πέρας αυτής της ζωής με την είσοδο εις την άλλη ζωή δια του θανάτου. Εκεί στην νέα πραγματικότητα την καινή γη, όπου ουκ εστί πόνος και θλίψη, δάκρυ και στεναγμός, θα συνεχίζεται η πρόοδος των πλασμάτων σε κόσμους και πολυχώρους αφάνταστους σε κάλλος και ωραιότητα.
Όταν όμως τα πλάσματα αποσχίζονται από την Θεία Πρόνοια, τότε η μεταβίβαση από την μια διάσταση εις την άλλη είναι ένας διαρκής αποσχηματισμός που νεκρώνεται ολοένα και περισσότερο το κάθε πλάσμα.
Όλα τα πλάσματα ζούμε μέσα στην θεία εικόνα, εντός της θείας «απανταχούπαρουσίας», και το κάθε πλάσμα έρχεται σε επαφή με τις θείες ενέργειες και την θεία παρουσία κατά μέθεξη, ανάλογα με την δύναμη της χωρητικότητάς του και ανάλογα του σκοπού που του θέτει ο Θεός εις την πραγματικότητα όπου ζει.
Το περιβάλλον που κινούμεθα έχει μορφές και σχήματα και ποιότητες υλικών ανάλογα του επιπέδου που ζούμε και αναπτυσόμεθα.
Τα πάντα μέσα στην δημιουργία του Θεού είναι μια υλικοπνευματική ρεύση, σε ποικίλες ποιότητες. Η πρώτη ύλη έχει έσωθεν την επιστήμη, μια ενεργειακή δύναμη ως εντολή της συνθέσεως δια της οποίας σχηματίζονται οι μορφές και παίρνουν σχήματα και ιδιότητες τα πλάσματα, ενώ το αποτέλεσμα αυτής της συνθέσεως το έξωθεν θέαμα που προσφέρει είναι το κάλλος της τέχνης, ώστε όλα μαζί τα πλάσματα συνθέτουν την εικόνα του κόσμου των πολυάριθμων πραγματικοτήτων.
Η επιστήμη της ύλης είναι λοιπόν μια λεπτή ενεργειακή δυναμική της υλικοπνευματικής ρεύσης που καθοδηγεί τη βαρύτερη υλική ενέργεια για να σχηματοποιηθεί.
Η εικόνα στην οποία διαμορφώνεται και μορφοποιείται ο κόσμος των κόσμων, η ολάκερη εκ του μηδενός υλικοπνευματική διάσταση, είναι μια απέραντη ανεξερεύνητη έντεχνη θεία εικόνα, της θείας εικόνας.
Είναι η κατά χάριν θεία εικόνα και όχι η κατ’ ουσία θεια εικόνα που είναι η Αγία Τριάδα.
Είναι ένα θείο ίχνος. Η τέχνη του Θεού. Μια θεία ζωγραφική, ένα θείο γλυπτό, ένας θείος χορός, μια θεία μουσική, ένα θείο έργο τέχνης της επιστήμης της αγάπης του Θεού.

Ψευδο-Διονυσιος, περι ουρανιας ιεραρχιας.
ΙΙ,5,144C-II,2,140B- II,4,144B.

Στην Οντολογία υπάρχουν τρία επίπεδα ομορφιάς:
Α) Η απόλυτη Θεία ομορφιά, το αληθινά κατ’ ουσίαν ωραίο.
Β) Η ομορφιά των ουράνιων ουσιών -αγγελικών πλασμάτων- σε όλα τα επίπεδα της ουράνιας ιεραρχίας, που διαμορφώνονται σε επίπεδα ανάλογα από την ωραιότητα τους ανάλογα από το πόσο κοντά βρίσκονται στην θεία ωραιότητα.
Γ) Η ομορφιά των πραγμάτων και των φαινομένων του υλικού κόσμου, δηλαδή η ομορφιά της επίγειας πραγματικότητας του κόσμου των ανθρώπων, την ορατή η φυσική ομορφιά, ή αλλιώς τα καλά.
Και τα τρία επίπεδα είναι ενωμένα σε μια κοινωνία αλληλεπίδρασης ώστε να ανέλθουν εις την απόλυτη ομορφιά, αυτή που λέγεται και «νοητική ομορφιά», η οποία περικλείεται σε κάθε επίπεδο στο σχετικό μέτρο. Αυτή η «νοητική ομορφιά», αντιπροσωπεύει ακριβώς την γνωσιολογική αξία όλου του ωραίου και προσανατολίζει την ψυχή του γνώστη στην κατανόηση της απόλυτης ομορφιάς. (Victor Bychkov)
Η ομορφιά ή κάλλος που συνέχει το Θείο Ων και τα δημιουργήματά του, είναι η ενεργός αναβάθμιση των κόσμων εις το κατά εικόνα και καθ’ ομοίωση προς το Θεϊκό Ων.
Η εικόνα των κόσμων και πάντων των πλασμάτων αυτών, μεταμορφώνονται διαρκώς, σε βαθύτερη τελείωση προς την Θεία Εικόνα. Αυτό γίνεται όταν τα πλάσματα είναι συνδεδεμένα δεκτικά και όχι αποστροφικά, με την θεία ενέργεια, λαμβάνοντας έτσι εξ’ αυτής της δυνατότητας την αυτή τους μεταμόρφωσης. Μεταμόρφωση ως πορεία επιστροφής εις τον Παράδεισο, ή άνοδος εις την Ουράνια βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
Όταν όμως διακόπτουμε την σχέση μας ως ένωση με την θεια ενέργεια και απομακρυνόμαστε από την ανάβαση προς την τελείωση, τότε και η εικόνα μας αποσχηματίζεται από το ωραίο και το καλό και γινόμεθα παράμορφοι, άσχημοι τόσο εμείς τα έλλογα όντα όσο και τα αντικείμενα που διαχειριζόμαστε και το περιβάλλον που μας φιλοξενεί. Τότε αρχίζει μια παραμόρφωση και μια πορεία προς την κόλαση των κολάσεων.
Η αγαθή εικόνα είναι η θέα της Αγάπης,
Η πονηρή εικόνα είναι η θέα της κακίας,
Οι μορφές που ενοποιούνται με την κακία παραμορφώνονται,
Οι μορφές που ενοποιούνται με την Αγάπη μεταμορφώνονται.

Η εικόνα του παραδείσιου κόσμου παρουσιάζει σχήματα απείρου κάλους που γεννά ευγενή, γλυκά και τρυφερά συναισθήματα, είναι πλημμυρισμένο σε έγχρωμα κρυσταλλώδη φώτα, γεμάτο από γαλήνη μελωδίες και φοβερή υπέρκαλη τάξη, απαύγασμα της Θείας Πρόνοιας και Αρμονίας.

Ουμπερτο Εκο

Τρία γνωρίσματα συντελούν στην ομορφιά.
Πρώτο το ακέραιο, το να είναι τέλειο και όχι ελειπή να έχει καλοσχηματισμένα όλα τα μέλη του να είναι δηλαδή ολόκληρο.
Δεύτερο το να έχουν τα μέλη τους τις κατάλληλες αναλογίες, ώστε να προσδίδουν στο όλο σχήμα την πρέπουσα εσωτερική αρμονία των αναλογιών.
Τρίτον το να φέρουν το ανάλογο φως το οποίο αποδίδει στις επιφάνειες του όντος την κατάλληλη χρωματική διαύγεια των καθαρών χρωμάτων, και την κατάλληλη ποικιλία των χρωματικών και τονικών ρυθμών.
Η θέα των όμορφων πραγμάτων, γεμίζουν με γαλήνη την ψυχή μας, μας ηρεμούν και μας ησυχάζουν στη θεά τους.
Η εικόνα του κολαστικού κόσμου παρουσιάζει αλλόκοτα, αποκρουστικά και φρικώδη πλάσματα με σχήματα και μορφές που προκαλούν τρόμο στη θέα τους, ωσάν να μας διαπερνά ηλεκτρικό ρεύμα με ταυτόχρονη αίσθηση παγετού. Γενούν βρώμικες και αηδιαστικές επιθυμίες, θυμό και οργή, μέσα σε εφιαλτικά βίαια και διαστροφικά σκηνικά, σε σκοτεινούς βρώμικους νοσηρούς χώρους, γεμάτο δυσωδία, απέχθεια και αηδία βορβόρου.
Τούτη την μεταβολή έπαθε και το γένος των ανθρώπων, όταν δημιουργήθηκε ωσάν ουράνιος άγγελος και κοινωνούσε την θεία Παρουσία μέσα εις τον Παράδεισό όπου πλάσθηκε εργαζόμενος την πνευματική του άνοδο την καθ’ ομοίωση του με την Θεία εικόνα.
Ακολουθούμενος την διαστρέβλωση των σκοτεινών αγγέλων που είχαν ήδη εκπέσει παρασύρθηκε το ανθρώπινο γένος σε μια πτώση δια της οποίας, απεκδύθηκε τη θεία εικόνα εν μέρη και διαστρεβλώθηκε ο κόσμος εις τον οποίο του δόθηκε να κυριαρχεί και να εξουσιάζει.
Ο έκπτωτος άνθρωπος, έγινε ακόμη ένας έκπτωτος άγγελος, και αντί να φροντίζει και να προσέχει την αρμονική εικόνα του κόσμου, και να συνδημιουργεί με τα του Θεού την αγαθή εξέλιξή των πλασμάτων, προσπαθεί να πάρει την απόλυτη κυριαρχία της Δημιουργίας του Θεού από τα χέρια του Θεού, και να τον υποτάξει στην νοσηρή φαντασία του κακού, οδηγώντας τον κόσμο εις την παραμόρφωση την διαστρέβλωση και την καταστροφή του καλού.
Όμως ο Θεός της Αγάπης έστειλε στο έκπτωτο γένος των ανθρώπων, την δυνατότητα επανασύνδεσης μαζί του δια της ενανθρωπήσεως του μονογενή Υιού του, Ιησού Χριστού, τον εκ της αειπάρθενου Μαρίας και του Αγίου Πνεύματος γεννηθέντα Θεάνθρωπο, τον δυο ασυγχύτων φύσεων, Θεού και ανθρώπου, εις υπόσταση μια.
Η ανθρωπότητα μυσταγωγήθηκε και πάλι σε βαθύτερες οντολογικές ποιότητες, και επανενδύεται τον βασιλικό χιτώνα της Θείας Εικόνας, την χάρη του Αγίου Πνεύματος με νέες δωρεές.
Ο Άκτιστος Θεός και οι άκτιστες θείες ενέργειες, εξεικονίζονται αποκαλυπτόμενες εις την πραγματικότητα των εκπεσόντων αγγέλων του γένους των ανθρώπων, εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και της Αγιοτριαδικής του μυστικής διδασκαλίας, στο θέλημα του Πατρός και την χάρη του μυστικού Παρακλήτου που ενεργεί στα μελή της αινιγματικής Εκκλησίας του, η οποία είναι ακατανόητη και αντιπαθητική για τον κόσμο της εκπεσούσας φύσης.
Έτσι η δημιουργία μιας εικόνας, μιας αγαθής εικόνας, είναι ποίηση μεταφυσική, και μεταποιητική διαδικασία εις την οποία η παραμορφωμένη μορφή του εκπεσόντα κόσμου αναμορφώνεται μεταμορφώνεται κατά το θείο πρότυπο τον θεάνθρωπο Ιησού Χριστό τον Μέγα Δημιουργό και Αρχιερεύς του κόσμου τούτου. Είναι ένα ενδελεχή έργο ρεύσης αρετών και συνδημιουργίας του Δημουργού με τα των δημιουργημάτων που εμπλουτίζει την πραγματικότητα με νέα στοιχεία. Στοιχεία που αποκαλύπτουν το βάθος της υπεραιώνιας ζωής.

Νικολαου Γκοκγολ - Το παλτο

«Έχεις μπροστά σου το δρόμο που ακολουθείς στο εξής στη ζωή σου. Ο δρόμος σου είναι αγνός, μην τον αλλάξεις, έχεις ταλέντο, αυτό το ταλέντο είναι από τα πιο πολύτιμα δώρα του ουρανού, μην το χάσεις.
Ερεύνα, σπούδασε κάθε τι που θα δεις, υπόταξε κάθε πράγμα στο πινέλο σου. Όμως γίνε ικανός να ανακαλύπτεις στα πάντα το βαθύτερο νόημα τους, προ πάντων να εισδύεις στο υπέρτατο μυστήριο της δημιουργίας. Ο καλλιτέχνης-δημιουργός, είναι ίδια μεγάλος και στο απειροελάχιστο και στο υπέρτατο. Ό,τι είναι αξιοκαταφρόνητο σ’ αυτόν παύει να είναι, γιατί και στο πιο ταπεινό, βλέπουμε να διαφαίνεται η ωραία ψυχή του δημιουργού και γιατί περνώντας από το καθαρτήριο της ψυχής, το αξιοκαταφρόνητο παίρνει πια μιαν υπέροχη έκφραση.
Ο άνθρωπος αισθάνεται στην τέχνη μια νύξη προς το θεϊκό, προς τον ουράνιο παράδεισο, και μόνο αυτό θα έφτανε για να τοποθετήσει την τέχνη πάνω από όλα. Και πόσο η επιβλητική γαλήνη, βρίσκεται πάνω από τον σάλο του κόσμου, πόσο η δημιουργία είναι πάνω από την καταστροφή, πόσο ο άγγελος με μόνη την αγνή αθωότητα της ακτινοβόλας ψυχής του είναι πάνω από όλες τις αναρίθμητες δυνάμεις και τα αλαζονικά πάθη του σατανά. Πόσο πάνω από όλα που υπάρχουν στον κόσμο είναι η ευγενική δημιουργία της τέχνης! Θυσίασέ της το παν, λάτρεψέ την με γαλήνιο ουράνιο πάθος και όχι με γήινη απληστία. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος να υψωθεί πάνω από την γη. Δεν θα μπορούσε να κάνει να ακουστούν οι θαυμαστές μελωδίες που φέρουν την γαλήνη. Γιατί για το γαλήνεμα και την συμφιλίωση όλων κατεβαίνει το μεγάλο έργο της τέχνης στον κόσμο. Εκείνος που κατέχει το ταλέντο πρέπει να έχει περισσότερη αγνότητα στην ψυχή του από κάθε άλλον.
Η ενέργεια σχηματίζει μια εικόνα και η εικόνα μεταδίδει μια ενέργεια, όπως και οι αισθήσεις που είναι και αυτές ενέργειες είναι τρόπο τινά μυστικές εικόνες ή εικόνες του εσωτερισμού της ανθρώπινης ή αγγελικής οντότητας. Τα συναισθήματα είναι εσωτερικές εικόνες και μαλιστα μας δίνουν και την εσωτερική εικόνα αυτών που κοινωνούμε. Είναι θα έγαμε μια πληροφοριακή εικόνα για τα κοινωνούμενα.
Η εικόνα και η ενέργεια είναι το ίδιο και το αυτό. Όπως η ύλη και το πνεύμα στον κτιστό κόσμο είναι κτιστές ενέργειες. Ενώ όμως είναι κτιστά μετέχουν στις άκτιστες θείες ενέργειες, οι οποίες μας αποκαλύπτουν την θεία εικόνα.
Όλα τα σκεπάζει το παντεποπτικό και παντογνωστικό Άγιο Πνεύμα, η δύναμη της Αγάπης, και μας καλεί σε μια άνοδο αγιασμού, στην μεταμόρφωση της εικόνας μας, την σταδιακή μεταβολή της εικόνα του κόσμου των έλλογων και άλογων πλασμάτων της. Το αγιασμένο μέρος της πραγματικότητα των ανθρώπων, μαζί με τις αναρίθμητες αλλοχωροχρονικές πραγματικότητες των αγγελικών άλλων τάξεων συναριθμούνται στην μεγάλη του Θεού υπερουράνιας Βασιλείας. Από το νυν εις το αεί. Όλα γίνονται μετοχή και μέθεξη στην έξωθεν υπερεικόνα του Θεού, ένα θαυμάσιο υπερθέαμα, στην κατά χάριν ουράνια πραγματικότητα των αθανάτων. Μια μυστική και αχανή υπερπραγματικότητα υπερχρωμάτων και σχημάτων, μορφών και πλασμάτων, αντικειμένων και γεγονότων αστείρευτων συνδιασμών, που περιγράφουν τον μυστικό άχρονο υπερπολιτισμό της χρυσής πολιτείας της θειας και αγίας αγαθής αγάπης.
Η μυστική όραση είναι η θέα της εικόνας της Αγάπης.
Χ.Antzellotti. Arte Sacra Icon.
Θεσσαλονίκη. Β,Ιε΄μ.Χ.
Ιανουάριος.

Πληροφοριες επικοινωνια

Όλα μας τα έργα είναι μεικτή τεχνική πάνω σε ξύλο
Ευχαριστώ τη Νέλα Καλκοπούλου για τη φωτογράφιση των έργων

Για εκθέσεις και άλλου είδους δραστηριότητες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου

  • Τα έργα στο εργαστήριο Αισχύλου 16, Θεσσαλονίκη
    Πνευματικό Κέντρο Παναγίας Λαοδηγήτριας
  • +30 6981 051533
  • artesacraicon@gmail.com